31 Jan, 2018

Disputele în construcții: contracte noi, reguli noi, soluții noi

Disputele în construcții: contracte noi, reguli noi, soluții noi

Arbitrajul organizat de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCIR devine obligatoriu pentru litigiile decurgând din contractele de lucrări mai mari de 5 milioane de euro, iar procedura de Adjudecare dispare. Soluția a fost adoptată prin H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Începutul anului 2018 a adus schimbări majore în organizarea și desfășurarea arbitrajului în România.

Din 1 ianuarie 2018 au intrat în vigoare noile Reguli de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, care implementează pentru prima oară în arbitrajul instituționalizat din România unele dintre cele mai moderne metode și proceduri adoptate de marile centre de arbitraj ale lumii (ICC, Stockholm, Londra, Viena, Shanghai).

Noile reguli au o perspectivă centrată pe operatorii economici, axată pe dorințele și nevoile „consumatorilor” de arbitraj. În mod evident, aceștia nu își doresc să se judece când încheie un contract. Cei mai mulți nici măcar la momentul la care apare conflictul. Dar uneori litigiul este inevitabil. În consecință, arbitrajul apare ca o opțiune firească prin inserarea clauzei compromisorii în contractele pe care aceștia le încheie.

Momentul intrării în vigoare a noilor Reguli de procedură arbitrală a coincis cu decizia de a insera în modelele de contracte de lucrări a clauzei compromisorii care reglementează soluționarea prin arbitraj a tuturor litigiilor în legătură cu contractele cu o valoare mai mare de 5 milioane de euro.

Pentru entitățile care încheie astfel de contracte, antreprenori și beneficiari, această soluție va însemna cu certitudine soluționarea în condiții de maximă eficiență, cu celeritate și la înalte standarde de calitate, a eventualelor dispute:

  • părțile pot alege arbitri cu experiență și pregătire în domeniul specializat al dreptului construcțiilor pentru soluționarea litigiilor;
  • procedura arbitrală poate fi bifurcată, astfel încât, spre exemplu, să se stabilească pe baza înscrisurilor dacă sunt îndeplinite condițiile răspunderii și să se pronunțe o hotărâre parțială urmând ca abia apoi, dacă există răspundere, să se administreze probe complexe (expertize, martori) pentru determinarea întinderii prejudiciului;
  • termenele de arbitrare pot fi organizate la distanță, prin videoconferință, inclusiv cu privire la administrarea probelor;
  • experții desemnați în cadrul litigiilor pot fi aleși de părți pe baza unor criterii de profesionalism, experiență, disponibilitate, indiferent că figurează sau nu pe lista experților judiciari sau pe alte liste publice de experți.

Prin urmare, antreprenorii și beneficiarii vor trebui să acorde o deosebită importanță managementului contractelor de lucrări, nu doar din punct de vedere tehnic, ci mai ales din punct de vedere juridic, pentru a putea gestiona ulterior într-o manieră cât mai eficientă complexitatea unui litigiu în fața Tribunalului arbitral.

Soluționarea disputelor din contractele de lucrări prin arbitraj vine să alinieze România la normalitatea existentă deja în majoritatea statelor. Poate că aceeași soluție ar putea fi implementată și cu privire la alte domenii, unde specializarea arbitrului conferă garanții privind calitatea și celeritatea actului de justiție.

av. drd. Eugen Sârbu
Associate Oglindă&Asociații

Share:

Recommended articles